‘Creativiteit verdient waardering’
Toen Anne Beeldens werd gevraagd als jurylid van de bouwwedstrijd, was zij meteen erg gecharmeerd van het verzoek. “De bouwwedstrijd is een origineel gegeven. Voor studenten is het een uitgekiende gelegenheid om inzicht te krijgen in de werking van specifieke bouwmaterialen. Het lijkt gemakkelijk om met de toegestane materialen een brug in elkaar te zetten, maar ik ben ervan overtuigd dat het in de praktijk heel lastig zal blijken te zijn.” Beeldens ziet vooral problemen ontstaan als de teams de juiste balans moeten zien te vinden tussen dukaten en bouwmaterialen. De deelnemers zijn hierdoor verplicht om economisch om te gaan met de middelen. “Voor deze tijd een belangrijke toegevoegde waarde.”

Kritisch
Anne Beeldens studeerde burgerlijk ingenieur bouwkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven, vervolgd door een doctoraat over de toepassing van polymeren in beton met toepassingen in de wegenbouw en riolering. Van hieruit was de weg naar het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw snel gelegd. Hier houdt zij zich dagelijks bezig met alles wat met wegen te maken heeft, wegen aangelegd in beton of met kleinschalige elementen. Het Opzoekingscentrum bekijkt onder meer de waterdoorlatendheid, de milieueffecten en de luchtzuivering van bestratingen. Hiermee heeft Anne Beeldens alle kwaliteiten in huis om een kritisch jurylid te zijn tijdens de bouwwedstrijd. Bovendien doceert zij sinds 2005 het vak wegenbouwkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Creativiteit en beloopbaarheid
De ontwerpen die Beeldens tot nu toe heeft gezien, spreken haar aan. “De meeste ontwerpers hebben de nadruk gelegd op de belastbaarheid. Maar ik ga ook kritisch kijken naar de manier waarop de materialen zijn ingezet: beton in druk, kabels in trek. In een goed ontwerp werken deze materialen mooi samen. Verder vind ik dat in de waardering van de bouwwerken ook aandacht moet zijn voor de creativiteit. Ik ga ervoor pleiten dat een creatieve brug extra waardering verdient. En datzelfde geldt voor de beloopbaarheid van een brug. Ook dat zou een onderdeel van toetsing moeten zijn.” Hiermee geeft Anne Beeldens aan dat de winnaar echt niet alleen kan worden bepaald door een rekensom.

<< terug