‘Slim bouwen heeft de toekomst ’
John Martens is algemeen directeur van Martens en lid van de jury. Vanuit deze positie hoopte hij dat de bouwwedstrijd niet alleen draagkrachtige ontwerpen zou opleveren, maar ook verrassende ontwerpen. Tenslotte past het in deze tijd om met een weloverwogen inzet van bouwmaterialen innovatieve ideeën te ontwikkelen.

John Martens studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit in Delft, vervolgd door de opleiding MBA (Master of Business Administration) in Enschede. Na afronding van deze bedrijfskundige opleiding moest hij zijn dienstplicht vervullen. Dit deed hij bij de luchtmachtstaf in Den Haag, waar hij terecht kwam bij de voorbereidende afdeling voor alle infrastructurele werken. In 1993 begon hij zijn werkzaamheden in het familiebedrijf Martens, waar hij in 2001 zijn vader opvolgde als algemeen directeur.

Aangenaam verrast
John Martens kijkt uit naar de tweede bouwwedstrijd. De eerste bouwwedstrijd trok veel aandacht. Allereerst van deelnemende partijen. En dan is het goed om te zien dat verschillende partijen zich opnieuw hebben aangemeld. “De teams zijn met ontwerpen gekomen die getuigen van een grote creativiteit. We hielden er rekening mee dat de ontwerpen veel overeenkomst zouden vertonen met de ontwerpen van het vorig jaar, maar we zijn aangenaam verrast.” Een gedeelte van deze creativiteit heeft de organisatie zelf uitgelokt door een aanpassing in de voorschriften. Martens: “Vorig jaar had elk team 850 dukaten tot haar beschikking om de Martens bouwmaterialen in te kopen. Vanzelfsprekend had elk team het volledige aantal dukaten ingezet. Maar de nieuwe voorschriften vragen van hen om deze dukaten ook slim in te zetten. We hebben hen dit jaar uitgedaagd om de hoogst mogelijke prestatie per dukaat te leveren. De nieuwe regeling past in deze tijd, waarin slim bouwen zegeviert. En het heeft – zoals we hoopten - gezorgd voor een grotere spreiding in de ontwerpen.”

Belangstelling vanuit het vakgebied
Martens verwacht dat ook het niveau van de wedstrijd zal stijgen. “De eerste bouwwedstrijd was een nieuw en ludiek evenement met toch een serieuze ondertoon. De beelden op de video laten dit duidelijk zien. Toch heeft de wedstrijd een ruime aandacht gekregen van de media. Ook in de vakbladen is de bouwwedstrijd verschillende keren aangehaald. Om deze reden verwacht ik nu ook een ruime belangstelling vanuit het vakgebied: aannemers, gemeentes en scholen.”

<< terug